Αιμοδοσία της J&P 10/12/2013

Διοργανώθηκε από την J&P σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, αιμοδοσία στα γραφεία της Εταιρείας. Στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής της ευθύνης και προσφοράς, η J&P έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια την εθελοντική αιμοδοσία εκ μέρους του προσωπικού της, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη της προς το συνάνθρωπό μας.