Αναβάθμιση Κυκλικών Κόμβων Πολεμιδιών και Λιμανιού, Λεμεσός