Κατοικίες

Φωτογραφία Τίτλος Περιγραφή Διαθέσιμες Κατοικίες
Γλάδστωνος Γλάδστωνος

Η J&P Γλάδστωνος 22, είναι μια φανταστικά εμπνευσμένη μικτή ανάπτυξη πάνω στον Ποταμό Πεδιαίο στην οδό Γλάδστωνος, μια σύγχρονη και ζωντανή οικιστική συνοικία.

Xoletri Χολέτρι

Έργο οικιστικής ανάπτυξης το οποίο αποτελείται από 26 πολυτελείς κατοικίες με συνολικό εμβαδόν 6680m2.