Χολέτρι

Περιγραφή

Xoletri

Έργο οικιστικής ανάπτυξης το οποίο αποτελείται από 26 πολυτελείς κατοικίες με συνολικό εμβαδόν 6680m2.

 

Επαρχία: Λευκωσία
Τοποθεσία: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως Στρόβολος
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Διακύμανση Τιμών: Από €718.000 ως €735.000
Αριθμός Ακινήτων: 26 Κατοικίες

Κατοικίες
Αρ. Εμβαδόν Οικοπέδου Καλυμμένο Εμβαδόν Τιμήεικονίδιο ταξινόμησης
3230 - 3231 B 408.95m² 261.00m² Επωλήθη
3230 - 3231 A 410.65m² 256.00m² Επωλήθη
3229 B 319.00m² 238.00m² Επωλήθη
3229 A 310.00m² 240.00m² Επωλήθη
3230 - 3231 C 407.20m² 273.00m² Επωλήθη
3229 B 319.00m² 238.00m² Επωλήθη

Μπροσούρα (κατέβασμα)

Διαθέσιμες Κατοικίες: 0