Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου, Τμήμα Πέτρα του Ρωμίου - Τίμη, Σύμβαση 1Β

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου 4 λωρίδων διπλής κατευθύνσεως, μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων με 5 υπέργειες διαβάσεις, μία κοιλαδογέφυρα, 4 υπόγειες διαβάσεις και 12 οχετούς κιβωτοειδούς διατομής.

Πελάτης: Κυπριακή Κυβέρνηση, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Κόστος: € 33,584,400
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 2001
Μέθοδος Σύμβασης: Παραδοσιακή
 

Limassol - Paphos Highway Timi to Yeroskipou