Επικοινωνία

Ιωάννου & Παρασκευαΐδης Λτδ
Εργολάβοι Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
1, Λεωφ. Βύρωνος, 1096 Λευκωσία – Κύπρος

Ταχ. Διέυθυνση: Ταχ. Θυρίς 21178, CY-1503 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ: (+357) 22 868600

e-mail: jandpltd@jandp.com.cy

Fax: (+357) 22 818868