Υδατοφράκτης "Σύμβουλας", Επαρχία Λεμεσού

Κατασκευή υδατοφράκτη με λιθοριπή (rock-fill), ύψους 37 μέτρων και μήκους 200 μέτρων, με τη χρήση μεμβράνης από πολυεθυλίνη υψηλής πυκνότητας (εμβαδού 10,000 μ2) στην ανάντη επικλινή πλευρά, αντί του συνηθισμένου αργιλώδους πυρήνα.

Πελάτης: Property Services Agency (PSA) Dept. of the Environment, U.K.
Κόστος: € 7,695,000
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 1992

Symvoulos Dam