Ανακαίνιση του Στρατιωτικού Λιμανιού της RAF Ακρωτήρι

Επιδιορθώσεις του εξωτερικού κυματοθραύστη, κατασκευή νέας αποβάθρας, επιχωμάτωση, κατεδάφιση και ανακατασκευή μικρής προκυμαίας, επιδιόρθωση ατσάλινου κυματοθραύστη, ανακατασκευή στηρίγματος επιβίβασης/αποβίβασης (“ro-ro”), κατεδάφιση εξωτερικών παραγκών και κατασκευή νέων στεγάστρων μηχανημάτων και γραφείων εργαστηρίων.

Πελάτης: Υπουργείο Άμυνας Ην. Βασιλείου
Κόστος: € 2,029,770
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 2003
Μέθοδος Σύμβασης: Παραδοσιακή

 

Port at RAF Akrotiri