Υδατοφράκτης Παλαιχώρι - Καμπί, Επαρχία Λευκωσίας

Φράγμα βαρύτητας από σκυρόδεμα ύψους 35 μέτρων, με υπερχειλιστήρα σήραγγας, σήραγγες και βοηθητικές εργασίες.

Πελάτης: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Κόστος: € 569,943
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 1973
 

Palekhori - Kampi Dam