Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού

Κοινοπραξία με 64% συμμετοχή της Ιωάννου & Παρασκευαϊδη. Κατασκευή του πρώτου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου στην Κύπρο. Το έργο αποτελείτο από 55χλμ. διπλής κατευθύνσεως δρόμου, 12 κόμβους, 2 γέφυρες, υπέργειες διαβάσεις και οχετούς.

Πελάτης: Κυπριακή Κυβέρνηση, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Κόστος: € 25,650,000
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 21/12/1984
Μέθοδος Σύμβασης: Παραδοσιακή
 

Nicosia - Limassol Highway