Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου, Τμήμα Ερήμης - Αβδίμου

Αυτοκινητόδρομος μήκους 21 χλμ., 4 λωρίδων διπλής κατευθύνσεως που συμπεριλαμβάνει διπλή σήραγγα μήκους 900 μέτρων, 4 γέφυρες και 4 κοιλαδογέφυρες μήκους μέχρι 390 μέτρα και 55 μέτρα ύψος το καθένα, 6 κόμβους και δευτερεύοντες δρόμους. ΟΙ γέφυρες έχουν κατασκευασθεί με δοκούς από προεντεταμένο σκυρόδεμα και οι κοιλαδογέφυρες με τη μέθοδο της συναρμολόγησης προκατασκευασμένων διατομών.

Πελάτης: Κυπριακή Κυβέρνηση, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Κόστος: € 82,664,906
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 22/02/1997
Μέθοδος Σύμβασης: Παραδοσιακή

 

Limassol - Paphos Highway