Υδατοφράκτης Κούρη, Επαρχία Λεμεσού

Χωμάτινο φράγμα ύψους 113 μέτρων και μήκους 650 μέτρων αποτελούμενο από την κυρία επιχωμάτωση, υπερχειλιστήρα κατασκευασμένο από σκυρόδεμα, πύργους για εισαγωγή και εξαγωγή νερού, φρεάτια ελέγχου, σήραγγα εκτροπής, γαλαρίες, εγκατάσταση ηλεκτρονικών οργάνων συστημάτων, γεωτεχνικές εργασίες και εργασίες οδοποιίας. Η χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι μέχρι 115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Είναι ο μεγαλύτερος υδατοφράχτης στην Κύπρο.

Πελάτης: Υπουργείο Γεωργίας
Κόστος: € 39,569,400
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 1988

 

Kouris Dam