Υδατοφράκτης Καλαβασού, Επαρχία Λάρνακας

Φράγμα βαρύτητας από λιθορριπή ύψους 62 μέτρων, μήκους 500 μέτρων με κυρτή κορυφή αποτελούμενο από την κυρίως επιχωμάτωση, το πρόφραγμα, τον υπερχειλιστήρα από σκυρόδεμα, σήραγγες πηγάδια ελέγχου και γεωτεχνικές εργασίες. Η χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 18 εκατομμύρια μ3 νερού.

Πελάτης: Κυπριακή Κυβέρνηση, Υπουργείο Γεωργίας
Κόστος: € 10,200,150
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 1985

Kalavasos Dam