Αναβάθμιση Κυκλικού Κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός

Αναβάθμιση τμήματος του παρακαμπτήριου αυτοκινητόδρομου της πόλεως της Λεμεσού συνολικού μήκους 22 χλμ. και κατασκευή ανισόπεδου κυκλικού κόμβου στη θέση των υφιστάμενων κυκλικών κόμβων Αγίας Φύλας. Το ανισόπεδο μέρος αποτελείται από την κατασκευή γέφυρας συνολικού μήκους 520 μέτρων με τυπικά ανοίγματα μήκους 37 μέτρων, μεταφέροντας το παρακαμπτήριο πάνω από τον κυκλικό κόμβο.

Πελάτης: Κυπριακή Κυβέρνηση, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Κόστος: € 21,161,250
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 2008
Μέθοδος Σύμβασης: Παραδοσιακή
 

Ayia Phyla Roundabout