Υδατοφράκτης Ασπρόκρεμμου, Επαρχία Πάφου

Φράγμα χωμάτινο ύψους 55 μέτρων αποτελούμενο από επιχωμάτωση, υπερχειλιστήρα , σήραγγες και γαλαρίες και γεωτεχνικές εργασίες. Ο ταμιευτήρας είναι χωρητικότητας 53 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

Πελάτης: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Κόστος: € 16,387,443
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 1982
Μέθοδος Σύμβασης: Παραδοσιακή

 

Asprokremmos Dam